گردهمایی معاونین پژوهشی جهاد دانشگاهی در اهواز

۱۹ دی ۱۳۹۸ ۲۵

پنجاهمین گردهمایی معاونان پژوهشی جهاددانشگاهی سراسر کشور، ۱۸ و ۱۹ دی ماه در اهواز برگزار شد.