نشست هماهنگی طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱
نشست هماهنگی طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در خوزستان در جهاد دانشگاهی برگزار شد. این طرح به صورت ملی برگزار می شود و جهاد دانشگاهی نیز مجری این طرح است.
سیدعلیرضا علوی‏ رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان
رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و مدیرکل امور بانوان و خانواده