آیین دانش‌آموختگی دانشجویان مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲

آیین دانش‌آموختگی 250 نفر از دانشجویان مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار شد.