آزمون کارشناسی ارشد به میزبانی مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲

آزمون کارشناسی ارشد به میزبانی مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار شد. 4300 داوطلب این آزمون در دو روز به میزبانی جهاد دانشگاهی خوزستان در آزمون شرکت می‌کنند.