برگزاری مرحله مقدماتی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی در استان خوزستان

۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۹

مرحله مقدماتی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان، مرحله استانی (خوزستان) امروز سه‌شنبه، 18 تیرماه از سوی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.