برگزاری فینال مسابقات مناظره دانشجویی استان خوزستان

۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۱

فینال مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خوزستان، میان دو تیم اندیشه از دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و روشنگران از دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.