آیین انعقاد تفاهم نامه سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و بانک قرض الحسنه رسالت

۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳

آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و بانک قرض الحسنه رسالت، امروز سوم شهریورماه، با حضور روسای دو نهاد در اهواز برگزار شد.