نشست رئیس جهاددانشگاهی با مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱

دکتر حمیدرضا طیبی در سفر یک‌روزه به اهواز، در دیدار با احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تشریح توانمندی‌های جهاد دانشگاهی در زمینه تدوین دانش فنی و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت نفت، بر آمادگی این نهاد جهت انجام پروژه‌های جدید، تاکید کرد.