نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی و مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران

۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳

نشست مشترک دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی با مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در اهواز برگزار شد.