رونمایی از پوستر و انتشار فراخوان سومین مسابقه ملی عکس آن سوی واقعه

۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰

امروز و با حضور رییس جهاددانشگاهی و رییس دفتر استان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان، از پوستر سومین مسابقه ملی عکس "آن سوی واقعه" رونمایی و فراخوان آن منتشر شد.