بازدید مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از خط تولید انبوه مته‌های حفاری

۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴