انتصاب اعضای کمیسیون فرعی ارتقاء سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

۰۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۷ کد : ۳۵۳۱۳ اخبار برگزیده آموزشی
اعضای کمیسیون فرعی ارتقاء اعضای هیات علمی در سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان منصوب شدند.
انتصاب اعضای کمیسیون فرعی ارتقاء سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

اعضای کمیسیون فرعی ارتقاء اعضای هیات علمی در سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان، در احکامی از سوی دکتر محمدصادق بیجندی، معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی، دکتر سیدعلیرضا علوی، محمدامین صالحی نژاد، رحیم امیری، دکتر عبدالمجید حسنی، محمدعلی نیزاری، محمدمهدی آقاکوچک، دکتر علی بردیده، دکتر ایمان ممبنی و مریم جویدراوی برای مدت دو سال به عنوان اعضای کمیسیون فرعی ارتقاء اعضای هیات علمی در سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان منصوب شدند.

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی جهاددانشگاهی خوزستان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی کمیسیون فرعی ارتقا هیات علمی


( ۴ )

نظر شما :