بازدید مدیرعامل شرکت ملی مناطق‌نفتخیزجنوب از خط تولید مته حفاری جهاددانشگاهی

۲۱ دی ۱۳۹۸ ۹

احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، امروز چهارشنبه 18 دی، از خط تولید مته حفاری جهاد دانشگاهی خوزستان بازدید کرد.