همایش روز جهانی دیابت در جهاد دانشگاهی خوزستان

۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۰

همایش روز جهانی دیابت در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار شد. در این همایش که با حضور کارمندان سازمان برگزار شد، دکتر فردوس زمان فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و همچنین دکتر آناهیتا منصوری متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به بیان کلیاتی درباره دیابت و نوع تغذیه در پیشگری و کنترل آن پرداختند.

همایش روز جهانی دیابت در جهاد دانشگاهی خوزستان
همایش روز جهانی دیابت در جهاد دانشگاهی خوزستان
همایش روز جهانی دیابت در جهاد دانشگاهی خوزستان
همایش روز جهانی دیابت در جهاد دانشگاهی خوزستان
همایش روز جهانی دیابت در جهاد دانشگاهی خوزستان
همایش روز جهانی دیابت در جهاد دانشگاهی خوزستان
همایش روز جهانی دیابت در جهاد دانشگاهی خوزستان
همایش روز جهانی دیابت در جهاد دانشگاهی خوزستان
همایش روز جهانی دیابت در جهاد دانشگاهی خوزستان
همایش روز جهانی دیابت در جهاد دانشگاهی خوزستان