رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۱:۲۳ ۳۵

آیین رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش" از سوی معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان برای گرامی‌داشت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سیدمحسن شفیعی روز چهارشنبه، هفتم اردیبهشت ماه برگزار شد.

رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"
رونمایی از کتاب عکس "عالم پرتلاش"