جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۷ ۱۲
نام تهیه‌کننده: محمد محمدعلی پور

جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان باحضور اعضای هیات امنا و به صورت برخط با تهران برگزار شد.

جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان