مدیر مرکز جراحی محدود و درمان ناباروری جهاددانشگاهی خوزستان منصوب شد

مدیر مرکز خدمات تخصصی جراحی محدود و درمان ناباروری سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان منصوب شد.
مدیر مرکز جراحی محدود و درمان ناباروری جهاددانشگاهی خوزستان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، سیدعلیرضا علوی رئیس سازمان، در حکمی یحیی آئینی را به مدت دو سال به‌عنوان مدیر مرکز خدمات تخصصی جراحی محدود و درمان ناباروری سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: نظر به توانایی و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان و موافقت معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، بدین‌وسیله به مدت دو سال به عنوان « مدیر مرکز خدمات تخصصی جراحی محدود و درمان ناباروری سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان» منصوب می‌شوید.

امید است در سایه الطاف الهی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در ساختارهای سازمان، در انجام امور و وظایف محوله موفق و موید باشید.

پیش از این دکتر امیرارسلان سراجیان مسئولیت این حوزه را برعهده داشت؛ همچنین دکتر علوی از تلاش‌ها و خدمات سراجیان در مدت مسئولیت این مرکز قدردانی کرد.

text to speech icon

( ۱ )

نظر شما :