بازدید رییس سازمان تجاری سازی و اشتغال جهاددانشگاهی از طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار خوزستان

رییس سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی (سه شنبه، ۲۹ بهمن ماه) با حضور در اهواز از اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی در خوزستان بازدید کرد.
بازدید رییس سازمان تجاری سازی و اشتغال جهاددانشگاهی از طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، محمدصادق بیجندی رئیس سازمان تجاریسازی و اشتغال دانشآموختگان جهاددانشگاهی در این بازدید درخصوص توسعه محصول، توسعه بازار، برندسازی و استانداردسازی، تهیه شناسنامه محصول و نحوه اتصال زنان سرپرست خانوار به پیشرانان توضیح داد.

رئیس ستفا گروهبندی زنان سرپرست خانوار به سه گروه ماهر، نیمه ماهر، مبتدی و گروهبندی پیشرانان براساس رشته کاری و موقعیت جغرافیایی را یکی از راههای موثر در موفقیت اتصال نیروی کاری به پیشرانان عنوان کرد.

در پایان جلسه رئیس سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی و مدیران اجرایی طرح در استان خوزستان از تولیدی پوشاک الغدیر، پیشران رسته پوشاک بازدید کردند.

 بیجندی ضمن بازدید از محیط کارگاه رهنمودهایی جهت بهبود کیفیت محصول، برندسازی و افزایش فروش ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، کارفرمای این طرح ملی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ناظر طرح معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و جهاد دانشگاهی مجری طرح میباشد.


نظر شما :