برگزاری شورای راهبری مته های حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی

رییس جهاد دانشگاهی در سفر به اهواز، ضمن بازدید از خط تولید مته های حفاری، در شورای راهبری این پروژه نیز شرکت کرد.
برگزاری شورای راهبری مته های حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی خوزستان، دکتر حمیدرضا طیبی در سفری یک روزه به اهواز، از روند فعالیت خط تولید متههای حفاری بازدید کرد.

در این بازدید که جاسم دشت بزرگی، سرپرست معاونت مدیرامور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی نیز حضور داشتند، گزارشی از روند فعالیت خط تولید انبوه متههای حفاری و همچنین تولید متههای PDC به رییس جهاد دانشگاهی ارائه شد.

پس از این بازدید، شورای راهبری متههای حفاری با حضور رییس جهاد دانشگاهی و معاون پژوهش و فناوری برگزار و مدیران واحدهای مختلف خط تولید انبوه متههای حفاری گزارشی از روند پیشرفت پروژه ارائه دادند.

رییس جهاد دانشگاهی در این نشست ضمن تشکر از تلاش اعضای فعال در خط تولید، بر ضرورت اهتمام همه جهادگران فعال در پروژه و تحویل به موقع متههای تولیدشده به صنعت نفت با هدف تأمین نیاز این صنعت از طریق محصول تولیدشده داخلی تأکید کرد.

text to speech icon

( ۱ )

نظر شما :