انتصاب مدیرعامل شرکت مهندسی بهنیان جنوب

انتصاب مدیرعامل شرکت مهندسی بهنیان جنوب

انتصاب مدیرعامل شرکت مهندسی بهنیان جنوب

رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان مدیرعامل شرکت مهندسی بهنیان جنوب را منصوب کرد.

دکتر سیدعلیرضا علوی رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در حکمی مهندس رمضان شیرعلی داورپناه را به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی بهنیان جنوب منصوب و از زحمات مهندس مهدی بهرامی تشکر کرد.

text to speech icon

کلید واژه ها: انتصاب مدیرعامل شرکت بهنیان جنوب انتصاب مدیرعامل شرکت مهندسی بهنیان جنوب


( ۲ )

نظر شما :