انتصاب معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خوزستان

انتصاب معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خوزستان

انتصاب معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خوزستان
رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در حکمی معاون پژوهش و فناوری این سازمان را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان، دکتر سیدعلیرضا علوی رییس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در حکمی محمدمهدی آقاکوچک را برای مدت دو سال به عنوان معاون پژوهش و فناوری این سازمان منصوب کرد.
آقاکوچک پیش از این سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت.

text to speech icon

کلید واژه ها: انتصاب معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خوزستان انتصاب اعضا معاون پژوهش و فناوری


( ۱ )

نظر شما :