تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر حمایت از توسعه خدمات پزشکی جهاددانشگاهی خوزستان

تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر حمایت از توسعه خدمات پزشکی جهاددانشگاهی خوزستان

تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر حمایت از توسعه خدمات پزشکی جهاددانشگاهی خوزستان

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر حمایت از توسعه خدمات پزشکی جهاد دانشگاهی خوزستان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی خوزستان، دکتر سیدعلیرضا علوی، رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان ظهر امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه با دکتر فرهاد ابول نژادیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دیدار کرد و در این دیدار زمینه توسعه همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

ابول نژادیان در این دیدار با قدردانی از خدمات درمانی سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان، از آمادگی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای حمایت از توسعه خدمات پزشکی جهاددانشگاهی خوزستان خبر داد.

کلید واژه ها: تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر حمایت از توسعه خدمات پزشکی جهاددانشگاهی خوزستان حمایت از توسعه خدمات پزشکی جهاددانشگاهی خوزستان


( ۱ )

نظر شما :