انتصاب رییس جهاد دانشگاهی خوزستان به عنوان عضو هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۶ کد : ۳۵۸۶۱ اخبار برگزیده اخبار عمومی سازمان
در حکمی از سوی رییس جهاد دانشگاهی، دکتر سیدعلیرضا علوی به عنوان عضو شعبه دوم هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی منصوب شد.
انتصاب رییس جهاد دانشگاهی خوزستان به عنوان عضو هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی

در حکمی از سوی رییس جهاد دانشگاهی، دکتر سیدعلیرضا علوی به عنوان عضو شعبه دوم هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی منصوب شد.

در حکم صادره از سوی دکتر حمیدرضا طیبی آمده است:

به استناد مواد 2، 3 و 5 قانون و مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 22/12/1364 مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان "عضو شعبه دوم هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی" به مدت دو سال منصوب می‌شوید.

در حکمی از سوی رییس جهاد دانشگاهی، دکتر سیدعلیرضا علوی به عنوان عضو شعبه دوم هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی منصوب شد.

در حکم صادره از سوی دکتر حمیدرضا طیبی آمده است:

به استناد مواد 2، 3 و 5 قانون و مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 22/12/1364 مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان "عضو شعبه دوم هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی" به مدت دو سال منصوب می‌شوید.

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی جهاددانشگاهی خوزستان حمیدرضا طیبی سیدعلیرضا علوی


( ۲ )

نظر شما :