بازدید مسئولین مناطق نفت خیز جنوب از خط تولید مته های حفاری سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

هیأتی از مسئولین مناطق نفت خیز جنوب شامل مشاور مدیر عامل، رئیس اداره حفاری و رئیس اداره کالا از خط تولید مته های حفاری بازدید کردند .
بازدید مسئولین مناطق نفت خیز جنوب از خط تولید مته های حفاری سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ، هیأتی از مسئولین مناطق نفت خیز جنوب شامل مشاور مدیر عامل، رئیس اداره حفاری و رئیس اداره کالا از خط تولید مته های حفاری بازدید کردند .
در این بازدید که با حضور رییس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و معاون پشتیبانی سازمان صورت گرفت ، دکتر حسن محمدی مجد ضمن توضیح فرآیند طراحی و ساخت مته های حفاری ، به تشریح جدیدترین توانایی ها و دستاوردهای سازمان جهاددانشگاهی خوزستان پرداخت .
در این بازدید، رییس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان بر عزم سازمان در رفع نیازهای صنعتی کشور با استفاده از نیروهای جوان متخصص و بومی تاکید کرد . در این جلسه دوطرف بر توسعه همکاریهای فی مابین تاکید نمودند.

کلید واژه ها: بازدید مسئولین مناطق نفت خیز جنوب از خط تولید مته های حفاری سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان دکتر حسن محمدی مجد، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان


نظر شما :