بازدید رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان از قسمت‌های مختلف مرکز درمان ناباروری و موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

اسماعیل یوسفی ‏،رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان از قسمت‌های مختلف مرکز درمان ناباروری و موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان بازدید به عمل آورد .
بازدید رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان از قسمت‌های مختلف مرکز درمان ناباروری و موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ، اسماعیل یوسفی ‏،رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان از قسمت‌های مختلف مرکز درمان ناباروری وموسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان بازدید به عمل آورد.

در این بازدید که رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و معاونین پشتیبانی، پژوهشی و مدیر امور مالی سازمان حضور داشتند ، دکتر حسن محمدی مجد ضمن برشمردن توانایی های مختلف سازمان در زمینه های پزشکی و سلامت ، فرهنگی ، فنی و مهندسی و آموزشی بر توسعه همکاریهای فی ما بین تاکید کرد .

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان نیز ضمن تقدیر از تلاشهای علمی و پژوهشی صورت گرفته در سازمان جهاددانشگاهی خوزستان بر تمایل بانک ملی بر توسعه همکاریها با سازمان جهاددانشگاهی خوزستان تاکید کرد .


نظر شما :