به میزبانی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان؛

رویداد فناوری‌های نوین شیمیایی در حوزه سلامت برگزار شد

مدیر مرکز رشد سلامت سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان از برگزاری رویداد فناوری‌های نوین شیمیایی در حوزه سلامت خبر داد و گفت: ایده‌های برگزیده و دیگر ایده‌هایی که پتانسیل تجاری‌سازی در این حوزه را دارند، مورد حمایت جهاد دانشگاهی خوزستان قرار می‌گیرند.
رویداد فناوری‌های نوین شیمیایی در حوزه سلامت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ، 

جمال داورپناه اظهار کرد: رویداد فناوری‌های نوین شیمیایی در حوزه سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و پارک علم و فناوری خوزستان، در سازمان جهاد دانشگاهی استان خوزستان برگزار شد.

وی افزود: گروه هدف این رویداد، دانشجویان و اساتید دانشگاهی دارای ایده در حوزه فناوری‌های نوین شیمیایی در حوزه سلامت بودند.

مدیر مرکز رشد سلامت سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان گفت: فراخوان دریافت ایده‌های رویداد فناوری‌های نوین شیمیایی در حوزه سلامت، از تیرماه منتشر شد و جذب ایده‌ها تا آذرماه ادامه داشت. پس از انتشار این فراخوان حدود ۲۲ ایده دریافت کردیم که از این تعداد، ۱۲ ایده به مرحله داوری نهایی راه یافتند و در نهایت پنج ایده به عنوان ایده‌های برگزیده معرفی شدند.

وی بیان کرد: ایده‌های برگزیده و دیگر ایده‌هایی که پتانسیل تجاری‌سازی در این حوزه را دارند، مورد حمایت جهاد دانشگاهی خوزستان قرار می‌گیرند تا به مرحله تجاری‌سازی محصول برسند.


نظر شما :