به دعوت شرکت گاز خوزستان برگزار شد:

جلسه بررسی زمینه های همکاری مشترک سازمان جهاددانشگاهی خوزستان با شرکت گاز خوزستان

معاونین پژوهشی ، آموزشی و مدیران پژوهشکده‌های سازمان با حضور در شرکت ملی گاز خوزستان به تبیین توانمندی‌های سازمان در زمینه‌های مختلف فنی و مهندسی، فرهنگی ،پزشکی و آموزشی پرداختند و بررسی زمینه های همکاری مشترک با شرکت گاز خوزستان پرداختند.
جلسه بررسی زمینه های همکاری مشترک سازمان جهاددانشگاهی خوزستان با شرکت گاز خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان ، معاونین پژوهشی ، آموزشی و مدیران پژوهشکده‌های سازمان با حضور در شرکت  گاز خوزستان به تبیین توانمندی‌های سازمان در زمینه‌های مختلف فنی و مهندسی، فرهنگی ،پزشکی و آموزشی پرداختند و بررسی زمینه های همکاری مشترک با شرکت گاز خوزستان پرداختند.

در این جلسه مهندس ساکی پور ، مدیر بهره برداری شرکت گاز خوزستان ضمن اشاره به علاقه شرکت گاز در استفاده از تجهیزات ساخت داخل به بیان نیازمندی‌های شرکت گاز پرداخت .

پس از آن دکتر سینا، مدیر گروه پژوهشی برق و کامپیوتر سازمان به بیان توانمندی‌های سازمان و توضیح پروژه‌های موفق صورت گرفته در پژوهشکده برق و نیز پروژه‌های در دست اقدام آن پرداخت .

در ادامه سید رضا علوی، مدیر تجاری سازی سازمان ضمن تاکید بر لزوم دسته‌بندی نیازها بر اساس نیازهای جاری ، آتی و فنی و غیر فنی گفت: باید سطح نیازها مشخص شود که آیا برای برطرف کردن نیاز مطرح شده به ایده پردازی، پژوهش و یا ساخت اول نیاز است . جهاد دانشگاهی میتواند بازوی پژوهشی و اجرایی شرکت گاز شود .

پس از انجام مذاکرات ،امین جمال پور ، سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت گاز استان خوزستان  از سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان تقاضا کرد ظرف سه هفته پروپوزال‌های پژوهشی مربوط به نیازمندی‌های شرکت گاز را آماده و تحویل کارشناسان شرکت گاز نماید تا در صورت تایید ، منجر به عقد تفاهم نامه همکاری و قرارداد گردد .

لازم به ذکر است که این جلسه به دعوت شرکت گاز و در ادامه رایزنی های صورت گرفته در نمایشگاه معکوس هفته پژوهش و فناوری به جهت رفع نیازهای شرکت‌ گاز خوزستان با استفاده از ظرفیت سازمان جهاددانشگاهی خوزستان تشکیل شد .


نظر شما :