در غرفه جهاددانشگاهی در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات نفتی خوزستان اتفاق افتاد :

امضا تفاهم‌نامه بین سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و شرکت مدکو

امضا تفاهم‌نامه بین سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و شرکت مدکو

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ، در سومین روز برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات نفتی خوزستان تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و شرکت مدکو در خصوص مونتاژ و تست میدانی موتور درون چاهی حفاری جهت دار ساخته شده توسط جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و عقد قرارداد تضمین خرید پس از تست عملیاتی امضا شد .


نظر شما :