رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان عنوان کرد :

همکاری جهاد دانشگاهی خوزستان و صنعت نفت توسعه می‌یابد

حسن محمدی‌مجد در حاشیه آخرین روز چهاردهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان در اظهار کرد: امسال شاهد سطح خوبی از ارائه تکنولوژی‌های جدید در حوزه نفت و انرژی در نمایشگاه نفت بودیم. این نمایشگاه، نشان‌دهنده بخشی از توانمندی صنعتی و فنی مجموعه‌های نفت و گاز و انرژی بود.
همکاری جهاد دانشگاهی خوزستان و صنعت نفت توسعه می‌یابد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ،رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان گفت با توجه به آشنایی و شناخت روز افزون صنعت نفت با توانمندی های جهاد دانشگاهی، بستر و مقدمات توسعه همکاری مشترک با صنعت نفت در حال شکل‌گیری است و امیدواریم با پیگیری‌ها و برگزاری جلسات تکمیلی، به زودی شاهد آغاز همکاری‌های بیشتری میان جهاد دانشگاهی و صنعت نفت باشیم.

دکتر حسن محمدی‌مجد در حاشیه آخرین روز چهاردهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان اظهار کرد: امسال شاهد سطح خوبی از ارائه تکنولوژی‌های جدید در حوزه نفت و انرژی در نمایشگاه نفت بودیم. این نمایشگاه، نشان‌دهنده بخشی از توانمندی صنعتی و فنی مجموعه‌های نفت و گاز و انرژی بود.

وی افزود: ارائه این موفقیت، سبب افزایش انگیزه محققان و پژوهشگران برای تکمیل مسیر می‌شود و امیدواریم به زودی شاهد خودکفایی کامل و قطع کامل وابستگی به کشورهای خارجی باشیم. رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان گفت: در چهار روز برپایی نمایشگاه، غرفه جهاد دانشگاهی میزبان هیات‌های مختلف از بخش‌های صنعت نفت و گاز و انرژی بود. در این جلسات، توانمندی‌های علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی کشور و خوزستان به نمایش گذاشته شد.

وی عنوان کرد: با توجه به آشنایی و شناخت روز افزون صنعت نفت با توانمندی های جهاد دانشگاهی، بستر و مقدمات توسعه همکاری مشترک با صنعت نفت در حال شکل‌گیری است و امیدواریم با پیگیری‌ها و برگزاری جلسات تکمیلی، به زودی شاهد آغاز همکاری‌های بیشتری میان جهاد دانشگاهی و صنعت نفت باشیم. محمدی‌مجد گفت: در این راستا، امروز تفاهم‌نامه بسیار خوبی با شرکت نفت و گاز اروندان منعقد شد. این تفاهم‌نامه جامع است و شامل حوزه‌های فنی و مهندسی، آموزشی، پزشکی و افکارسنجی و رسانه است. وی افزود: همچنین با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مذاکرات بسیار خوبی انجام شد و امیدواریم همکاری‌های ویژه با این شرکت آغاز شود.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان یادآور شد: بخشی از مراکز ما در جهاد دانشگاهی خوزستان می‌توانند با ظرفیت بیشتری به صنعت نفت خدمات ارائه دهند؛ در این راستا مذاکرات خوبی انجام شد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد موفقیت‌های خوبی باشیم.


نظر شما :