در سفر تیم ارزیاب کشوری دوره های سرباز ماهر به استان مطرح شد :

آموزش ۱۹۰۰ سرباز در دوره های اشتغال آفرینی و مهارت های زندگی توسط جهاد دانشگاهی خوزستان

۰۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۶:۳۴ کد : ۶۷۹۷۷ اخبار برگزیده اخبار عمومی سازمان آموزشی
تیم ارزیاب کشوری دوره های سرباز ماهر ضمن بازدید از مرکز ِآموزش شهید درویش اهواز در جلسه ای ضمن صحبت با سربازان و مسئولین مرکز آموزشی به بررسی و تبادل نظر در خصوص برگزاری دوره های مهارت آموزی سربازان پرداختند.
آموزش ۱۹۰۰ سرباز در دوره های اشتغال آفرینی و مهارت های زندگی توسط جهاد دانشگاهی خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ، تیم ارزیاب کشوری دوره های سرباز ماهر متشکل از محمدمهدی فقیهی نماینده وزارت ورزش و جوانان ، دکتر سید قدیر موسوی خواه نماینده جهاد دانشگاهی کشور ، دکتر رستمی معاون ورزش و جوانان خوزستان ، دکتر اثنی عشری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی خوزستان و مهندس نیک اندیش، مدیر مرکز آموزش کوتاه مدت جهاد دانشگاهی ، ضمن بازدید از مرکز ِآموزش شهید درویش اهواز در جلسه ای ضمن صحبت با سربازان و مسئولین مرکز آموزشی به بررسی و تبادل نظر در خصوص برگزاری دوره های مهارت آموزی سربازان پرداختند. دکتر علی اثنی عشری، معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی خوزستان با بیان اینکه جهاددانشگاهی خوزستان مجری برگزاری طرح سرباز ماهر در مراکز آموزشی استان است گفت : تاکنون بیش از ۱۹۰۰ سرباز طی نه ماه سال جاری دوره های اشتغال کارآفرینی و مهارت های زندگی را در قالب دوره آموزشی سرباز ماهر با موفقیت گذرانده اند . در انتها از سوی معاون ورزش و جوانان خوزستان پیشنهاد شد از ظرفیت های جهاد دانشگاهی خوزستان در امر برگزاری دوره های مهارتی در کنار دوره های اشتغال و کارآفرینی و مهارت های زندگی استفاده گردد‌.


نظر شما :