بازدید مدیر کل سازمان صنعت ،معدن و تجارت از مجموعه های صنعتی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

دکتر فلاح مدیر کل سازمان صنعت ،معدن و تجارت به همراه کارشناسان این سازمان از مجموعه های صنعتی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان بازدید به عمل آورد .
بازدید مدیر کل سازمان صنعت ،معدن و تجارت از مجموعه های صنعتی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ، امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ دکتر فلاح مدیر کل سازمان صنعت ،معدن و تجارت به همراه کارشناسان این سازمان از مجموعه های صنعتی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان بازدید به عمل آورد .

دکتر فلاح ضمن بازدید از خط تولید مته های حفاری سازمان جهاددانشگاهی خوزستان با مراحل طراحی و ساخت آنها آشنا شد .

در پایان این بازدید بر رفع موانع تولید تاکید شد .


نظر شما :