بازدید مسئولان شرکت ملی حفاری ایران از توانمندیهای صنعتی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

مسئولان شرکت ملی حفاری ایران از توانمندیهای صنعتی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان بازدید به عمل آوردند .
بازدید مسئولان شرکت ملی حفاری ایران از توانمندیهای صنعتی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان ، مسئولان شرکت ملی حفاری ایران از توانمندیهای صنعتی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان بازدید به عمل آوردند .

در این بازدید مسئولان بخش های مختلف شرکت ملی حفاری ایران در راستای پیگیری تفاهم نامه فی مابین و استفاده از توانمندیهای صنعتی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان به بررسی موضوعات مختلف پرداختند .

مقرر گردید با توجه به توانمندیهای موجود ، موضوعات جهت عقد قرارداد فی مابین پیگیری گردد .


نظر شما :