امضای تفاهم نامه همکاری های فرهنگی ، علمی ، آموزشی و پژوهشی بین سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز

در راستای هم افزایی مجامع علمی و استفاده از ظرفیتهای مشترک، تفاهم نامه همکاری های فرهنگی ، علمی ، آموزشی و پژوهشی بین سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز به امضاء دکتر حسن محمدی مجد و دکتر علی محمد آخوندعلی رسید .
امضای تفاهم نامه همکاری های فرهنگی ، علمی ، آموزشی و پژوهشی بین سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ، در راستای هم افزایی مجامع علمی و استفاده از ظرفیتهای مشترک، تفاهم نامه همکاری های فرهنگی ، علمی ، آموزشی و پژوهشی بین سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز به امضاء دکتر حسن محمدی مجد  و دکتر علی محمد آخوندعلی رسید .
همکاری های تحقیقاتی، مهارت آموزی، اجرای مشترک پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، برگزاری دوره های کوتاه مدت و هم افزایی جهت بررسی مشکلات استان خوزستان و ارائه راهکارهای علمی جهت بر طرف نمودن آنها، هم افزایی در فعالیتهای جبهه فرهنگی و حرکت به سوی تحقق دانشگاه اسلامی از جمله تعهدات مشترک مطرح شده در این تفاهم نامه می باشد.


نظر شما :