بین سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب صورت گرفت

انعقاد دو قرارداد خدمات بازرسی فنی تجهیزات پیشرفته

به دنبال تفاهم نامه منعقد شده با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ، پیگیری های انجام شده منجر به عقد دو قرارداد خدمات بازرسی فنی تجهیزات پیشرفته با این شرکت شد .
انعقاد دو قرارداد خدمات بازرسی فنی تجهیزات پیشرفته

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ، باتوجه به سوابق و تجربیات ارزنده مرکز خدمات فنی مهندسی و بازرسی سازمان ، دو قرارداد خدمات بازرسی تجهیزات پیشرفته با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منعقد گردید.

بهره مندی جهاددانشگاهی از نیروهای متخصص در حوزه بازرسی فنی و وجود سابقه درخشان در این حوزه در خصوص همکاری با صنایع مختلف و وجود ساختار استاندارد در حوزه بازرسی ، مرکز خدمات فنی مهندسی و بازرسی جهاددانشگاهی را به یکی از مراکز معتبر در حوزه بازرسی فنی تبدیل نموده است . 


نظر شما :