بازدید مدیران شرکت ملی حفاری ایران از توانمندیهای صنعتی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان

مدیران بخشهای مختلف شرکت ملی حفاری ایران از توانمندیهای صنعتی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان بازدید به عمل آوردند .
بازدید مدیران شرکت ملی حفاری ایران از توانمندیهای صنعتی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان

در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه های فی مابین سازمان جهاددانشگاهی خوزستان  و شرکت ملی حفاری ایران ‏، هیاتی از مدیران ارشد شرکت ملی حفاری ایران از توانمندیهای صنعتی و فنی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان بازدید نمودند .

طی این بازدید و نشست تخصصی صورت گرفته ، بخشی از توانمندیهای صنعتی و فنی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و زمینه های مستعد همکاری و شیوه های عملیاتی شدن همکاری ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید پیگیریها جهت انعقاد قراردادهای عملیاتی در حوزه ساخت تجهیزات پیشرفته ادامه یابد .


نظر شما :