در جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان مطرح شد :

کاهش ۵۲ درصدی زیان موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان نسبت به سال گذشته

امروز ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان باحضور اعضای هیات امنا و به صورت برخط با تهران برگزار شد .
کاهش ۵۲ درصدی زیان موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان نسبت به سال گذشته

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ، امروز 10 اسفند 1402، جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان باحضور اعضای هیات امنا و به صورت برخط با تهران برگزار شد . 

در این جلسه گزارش جامعی از فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ارائه گردید و موضوعات مختلف توسط اعضای هیات امنا مورد بررسی قرار گرفت .

صورت های مالی و مباحث مربوط به آن از دیگر موضوعات جلسه بود . کاهش 52 درصدی زیان موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان نسبت به سال گذشته ، بخشی از گزارش حسابرسی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان بود .

در پایان مصوبات موردنیاز جهت توسعه فعالیت آموزشی و پژوهشی موسسه به تصویب رسید .


نظر شما :