اخبار برگزیده - آرشیو

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان:

شیب گسترده دیابت، نگران‌کننده است

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان گفت: ۶.۴ درصد مرگ و میرها در جهان به دلیل دیابت یا عوارض ناشی از آن رخ می‌دهد که رقم خطرناکی است و این شیب گسترده دیابت، نگران‌کننده است.

ادامه مطلب