اخبار برگزیده - آرشیو

"واکاوی مقاومت مردم خوزستان در روزهای ابتدایی جنگ و هشت سال دفاع مقدس"
در میزگردی به میزبانی جهاد دانشگاهی خوزستان بررسی شد؛

"واکاوی مقاومت مردم خوزستان در روزهای ابتدایی جنگ و هشت سال دفاع مقدس"

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، میزگرد واکاوی مقاومت مردم خوزستان در روزهای ابتدایی جنگ و هشت سال دفاع مقدس، در معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد.

ادامه مطلب