اخبار برگزیده - آرشیو

امضاء قرارداد همکاری انجام دو طرح تحقیقاتی میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان و سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

امضاء قرارداد همکاری انجام دو طرح تحقیقاتی میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان و سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان گالری

قرارداد همکاری انجام دو طرح تحقیقاتی میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان و سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان امضا شد

ادامه مطلب
استفاده از ظرفیت‌های جهاددانشگاهی برای حل مشکلات خوزستان/ برنامه‌ریزی برای جذب دانشجویان عراقی
دکتر مسلمی نائینی درنشست صمیمانه با جهادگران خوزستان تاکید کرد

استفاده از ظرفیت‌های جهاددانشگاهی برای حل مشکلات خوزستان/ برنامه‌ریزی برای جذب دانشجویان عراقی گالری

رئیس جهاددانشگاهی در سفر به خوزستان و دیدار با جهادگران این استان بر استفاده از ظرفیت‌های این نهاد در حل مشکلات این استان تاکید کرد.

ادامه مطلب