اخبار برگزیده - آرشیو

دانشجوی موفق کسی است که در زندگی "مساله‌محور" باشد
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان:

دانشجوی موفق کسی است که در زندگی "مساله‌محور" باشد

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان با تاکید بر لزوم مساله‌محور زندگی کردن به جای مشکل‌محور زندگی کردن گفت: با موضوعاتی مواجه هستیم که اگر بهنگام آن‌ها را حل کنیم، مسائل زندگی ما هستند اما اگر بهنگام آن‌ها را حل نکنیم تبدیل به مشکل می‌شوند.

ادامه مطلب