پژوهش و فناوری - آرشیو

سه شنبه ۱۶ خرداد رئیس و معاونین پشتیبانی وپژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

سه شنبه ۱۶ خرداد رئیس و معاونین پشتیبانی وپژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند گالری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان، سه شنبه ۱۶ خرداد رئیس و معاونین پشتیبانی وپژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند .

ادامه مطلب